Lihalehti 1 / 2016, Markku Pulkkinen

Lihamarkkinat murroksessa Uudessa-Seelannissa:

Lehmät lampaiden laitumille – maan suurin lihayritys myyntiin kiinalaisille

Vaikka lihantuotanto on menettänyt yrittäjiä ja peltoalaa maidontuotannolle, on liha edelleen Uuden-Seelannin toiseksi tärkein vientituote edustaen 15 prosenttia maan viennistä.

Vientimaita saarivaltiossa on noin 120. Lihatilojen määrä on noin 12 500 mikä on suunnilleen saman verran kuin maitotilojen määrä. Lihateollisuus on kuitenkin maan suurin teollinen työantaja työllistäen 25 000 ihmistä.

Lampaanlihastaan kuuluisan Uuden-Seelannin lampaanlihan tuotanto on tällä vuosituhannella vähentynyt lähes kolmanneksella. Naudanlihan tuotanto on laskenut 12 prosentilla.

– Naudanlihan tuotanto on tosin tällä hetkellä taas kasvamaan päin. Lampaanlihan tuotannon väheneminen johtaa siihen, että lampaanlihasta tulee niche-tuote ja sen hinta nousee, Uuden-Seelannin lihateollisuusyhdistyksen johtaja William Falconer uskoo.

Falconer muistuttaa, että maidontuotannossa hintavaihtelut maailmanmarkkinoilla ovat erittäin suuria, mutta lihan hinta pysyy suhteellisen vakaana.

– Keskitymme jatkossa premium-tuotteisiin. Tuotamme muun muassa isoille kansainvälisille kauppa- ja ruokaketjuille tuotteita juuri heidän haluamillaan standardeilla. Huomioimme myös eri kuluttajaryhmät, muun muassa geenimuuntelua vastustavat kuluttajat. Halal-lihan osalta kuljemme jo maailman vientimarkkinoiden kärjessä.

Kiinaa Falconer pitää mielenkiintoisena uutena markkina-alueena. Uusiseelantilaisen lihan vienti Kiinaan onkin viidessä vuodessa peräti kolminkertaistunut.

– Olemme kovasti opetelleet tekemään bisnestä kiinalaisten toivomalla tavalla. Kiina on jo itse maailman suurin lampaanlihan tuottaja, Falconer muistuttaa.

Liha-ala murroksessa

Uuden-Seelannin lihanjalostusta hallitsee neljä suurta vientiyritystä: AFFCO, Alliance, ANZCO ja Silver Fern Farms. Niiden osuus lihanjalostuksesta on kolme neljännestä.

Lisäksi alalla toimii 13 pientä tai keskisuurta perheyritystä, joilla on toimintaa yhdessä tai kahdessa laitoksessa. Vientitoiminnassa on lisäksi mukana 16 vientiyritystä, joilla ei ole omaa tuotantoa.

Teurastamotyön tuottavuus on tuplaantunut vuodesta 1980 ja jokainen teurastamotyöntekijä prosessoi nyt 44 tonnia lihaa vuodessa. Päivässä työntekijä pystyy käsittelemään esimerkiksi 130 lammasta.

Eräänä tärkeänä muutostrendinä on ollut tuoreen lihan osuuden lisääntyminen ja pakastetun lihan myynnin väheneminen, myös viennissä.

Uusi-Seelanti on muuttanut kotieläintuotannon painopisteen lihasta maitoon. Maan liha-alan murroksesta on hyvänä esimerkkinä maan suurimman lihanjalostajan, Silver Fern Farms’in, osittainen myyminen kiinalaisille.

Osuuskunnan omistajat päättivät lokakuussa myydä puolet yrityksestään kiinalaiselle Shanghai Maling -yhtiölle. Kauppahinta oli 163 miljoonaa euroa ja kaupan myötä Silver Fern Farms pääsi eroon veloistaan, jotka olivat painaneet yrityksen kannattavuutta useamman vuoden ajan. Shanghai Maling on Kiinan suurin lihanjalostaja, ja sillä on rahaa myös uusiin investointeihin Uudessa-Seelannissa.

Kauppa ei ollut ainutlaatuinen, sillä kiinalaiset ja uusiseelantilaiset ruoka-alan yritykset ostelevat toinen toisiaan. Kasvu Kiinan markkinoilla kiinnostaa monia.

Silver Fern Farms’in velkaantumisen johtui lampaanlihan hinnan laskusta kolme vuotta sitten. Velkaa kertyi muun muassa uuden tuotantolaitoksen rakentamisesta tulipalossa tuhoutuneen laitoksen tilalle samaan aikaan, kun lampaanlihan hinta notkahti. Lampaanlihan tuotannon väheneminen Uudessa-Seelannissa on tuonut yritykselle lisää vaikeuskerrointa.

 

Tuontia myös Suomeen

Silver Fern Farms jalostaa lampaan-, naudan-, vuohen- ja saksanhirven lihaa. Naudanlihan jalostajana ja viejänä se on maan suurin yritys, mutta lampaanlihan jalostuksessa kilpaileva yritys, Alliance Group, on ykkönen.

Silver Fern Farms vie lihaa 55 maahan. Yhtiö kertoo markkinoidensa painopisteiden olevan Saksassa, Yhdysvalloissa, Kiinassa, Hong Kongissa ja Uudessa-Seelannissa. Viime vuonna yritys kasvatti myyntiään edellä mainituilla alueilla viidenneksellä.

– Olemme vieneet lihaa myös Suomeen 25 vuoden ajan. Tällä hetkellä Suomeen viedään pakastettua lammasta, saksanhirveä ja nautaa. Kokonaismäärä on 1–1,5 miljoonaa kiloa vuodessa, yrityksen viestintäpäällikkö Justin Cortney kertoo.

Uusi tehokas teurastamo

Silver Fern Farms rakensi uuden tuotantolaitoksen Pohjoissaaren Te Aroha’n kylään lähelle Hamiltonia vuonna 2012. Laitoksessa teurastetaan ja leikataan vain nautoja. Vielä kymmenen vuotta sitten yrityksellä oli 55 tehdasta ympäri maan, nyt enää kymmenen.

Te Aroha’n teurastamon läpi kulkee yli sata tuhatta eläintä vuodessa ja se työllistää 750 ihmistä. Tunnissa uuden teurastamon linjaston läpäisee 56 sonnia tai 72 lehmää. Päivän kapasiteetti on 1 100 eläintä. Koko yritys työllistää 7 000 työntekijää.

Uusi tehdas rakennettiin mahdollisimman energiatehokkaaksi ja se viekin kolmanneksen vähemmän energiaa ja 80 prosenttia vähemmän vettä kuin samalla paikalla sijainnut entinen teurastamo. Ruhoa kohden vettä kuluu 1 200 litraa. Investointi maksoi 44 miljoonaa euroa.

Lue lisää Lihalehdestä!

Juttuarkisto

© Copyright - Liha ja ruoka