UECBV tiedottaa EU:n neuvotteluista liittyen Kroatiaan maataloustuotteita ja ruokaa välittäviin toimittajiin

Uruguayn kanssa käytävät neuvottelut on saatu päätökseen ja päätösluonnos on luovutettu jäsenvaltioille hyväksyntää varten. Heti kun jäsenmaat (Komissio) ovat hyväksyneet sopimuksen, sopimusluonnos lähetetään Euroopan Parlamenttiin arvioitavaksi.

EU-menettely on tarkoitus saattaa päätökseen vuoden 2016 loppuun mennessä. Tämän toteutuessa, tarkistettu TRQ:n astuu voimaan vuonna 2017. Menettelyn päättyminen päättää myös naudanliha-asian käsittelyn kaikkien toimittajien osalta. Neuvottelut lampaan lihasta Australian ja Uuden-Seelannin välillä jatkuvat. Niiden on arvioitu päättyvän viimeistään toukokuussa.

FTA neuvottelu – EU/Mercosur

Molemmat osapuolet sitoutuivat tarkistettujen tarjousten vaihtoon, joiden tavoitteena on neuvotteluiden käynnistäminen uudelleen. Näin ollen Euroopan komissio ja jäsenvaltiot, kauppapoliittisen komitean ominaisuudessa ovat jo vaihtaneet näkemyksiä tarkistetusta tarjouksesta.

Yhdeksän jäsenvaltiota (Itävalta, Ranska, Kreikka, Unkari, Irlanti, Liettua, Luxemburg, Puola, Romania) varoittavat komissiota tekemästä suuria myönnytyksiä näin aikaisessa vaiheessa kaikkein herkimpien maataloustuotteiden, kuten lihan, hedelmien ja vihannesten, suhteen.

Valtiot eivät vastusta tarkistettujen tariffitarjousten vaihtoa, mutta vetoavat komissioon ja vaativat, että:

– Strategisen lähestymistavan omaksuminen ja herkkien tuotteiden tariffikiintiötarjousten sisällyttäminen toteutetaan vasta myöhäisemmässä vaiheessa.

– Herkkien tuotteiden selvittely tehdään ajan kanssa ja että viedään vakavaa keskustelua volyymeista ja prosenteista. Itse asiassa, valtiot kuuluttivat paremmin kalibroitujen tarjousten perään koskien herkkiä tuotteita.

– Jo päättyneet ja nyt neuvoteltavat EU:n ja kahdenväliset sopimukset hyväksytään, ja että suoritetaan kumulatiivista vaikutusta mittaavaa arviointia myönnytyksistä. Helmikuussa vuonna 2016 EU:n komission edustaja Phil Hogan sitoutui vastaavaan arviointiin syksyllä.

Vähintään kuusi jäsenvaltiota (Tanska, Alankomaat, Portugali, Espanja, Ruotsi ja Yhdistynyt Kuningaskunta) puolsivat kuitenkin kattavampaa tarjousta, mukaan lukien tarjousta herkkien tuotteiden tariffikiintiöistä.

Komission yksiköiden vastauksen mukaan heidän tulisi sisällyttää herkkien tuotteiden TRQ:t tarjoukseen ja määrien tulisi olla suurempia kuin alkuperäisessä EU-tarjouksessa vuodelta 2004.  Yksiköt kuitenkin painottivat vastauksessaan, että Mercosurin odotetaan ”parantavan tariffitarjoustaan merkittävästi ”. Mercosur ei ole vahvistanut tätä parannusta, vaan pysyy aikaisemmassa tarjouksessaan – lähteiden mukaan ”Mercosur tulee ehdottamaan 87 prosentin täyttä liberalisointia koko kaupan alalta koskien tullinimikkeitä, ei arvoa. EU:n komission neuvottelijoiden oletus on 93 %.

Euroopan komission yksiköiden edustaja on vahvistanut, että hänen laitoksensa viimeistelee parhaillaan luonnosta tarkistetusta tariffitarjouksesta, johon on sisällytetty TRQ:t herkistä tuotteista. Luonnoksen odotetaan lähtevän eteenpäin jäsenvaltioille pian. Luonnos tarkistetaan 11., 18. ja 25.4. alkavien viikkojen TPC-tapaamisissa.

Tarkistettujen tariffitarjousten vaihdon odotetaan tapahtuvan aikaisin toukokuussa.

Taustaa:  

Neuvottelut EU:n ja Mercosurin alueiden välisestä assosiaationsopimuksesta (perustettu 1991) käynnistyivät vuonna 1999 ja keskeytettiin lokakuussa 2004. Vuonna 2009 sekä 2010, EU ja Mercosur avasivat epävirallisesti yhteyden uudestaan, arvioidakseen tilannetta sekä olosuhteita neuvotteluiden mahdollisesta käynnistyksestä uudestaan.

Neuvottelut käynnistettiin uudelleen Madridissa 17 toukokuuta 2010 Mercosur – EU -huippukokouksen merkeissä.

Juttuarkisto

© Copyright - Lihalehti