Tiedote – Lihakeskusliiton kanta MOT-ohjelmassa esitettyihin eläinsuojeluasioihin

Tiedote 26.10.2015

Julkaisuvapaa

Lihakeskusliiton kannanotto YLE:n MOT-ohjelmassa esitettyihin eläinsuojeluasioihin

Lihakeskusliitto ry ei hyväksy eläinten kaltoinkohtelua missään tuotantoportaan vaiheissa. Liitto painottaa, että ala on Suomessa tiukasti säädeltyä, ja teurastajien kelpoisuusehdot ovat parhaillaan tiukentumassa. Alan yritykset tekevät myös lainsäädännön vaatimukset ylittävää työtä eläinten hyvinvoinnin hyväksi. Liiton huolena on, että julkisuuteen nousseet ikävät esimerkit haittaavat alan mainetta.

Lihakeskusliitto ry on liha-alan yritysten edunvalvontaliitto, jonka jäsenistöön kuuluu myös teurastamoita.

– Toivomme että julkisuudessa olleet tapaukset tutkitaan asianmukaisesti. Emme hyväksy eläinten kaltoinkohtelua missään nimessä, painottaa Lihakeskusliiton toimitusjohtaja Mari Hannuksela.

Lihakeskusliitto kantaa huolta ohjelmassa esitettyjen tapausten vaikutuksesta alalla toimivien, työnsä asiallisesti hoitavien yritysten imagoon.

Suomessa on Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran laitosluettelon mukaan n. 60 teurastamoa. Tuotantoeläinten teurastaminen on tiukasti säädeltyä.  Säädökset löytyvät eläinsuojelulaista ja eläinsuojeluasetuksesta sekä Eu-lopetusasetuksesta. Teurastamiseen tarvitaan virallinen kelpoisuustodistus.

Teurastajien kelpoisuusasetukset ovat tiukentuneet. Kelpoisuustodistuksen saadakseen henkilön tulee osoittaa, että hän on suorittanut hyväksytysti riippumattoman loppututkinnon. 8.12.2015 jälkeen kelpoisuustodistuksia ei myönnetä enää työkokemuksen perusteella.

Mari Hannuksela huomauttaa, että alan yritykset tekevät jatkuvasti töitä eläinten hyvinvoinnin hyväksi. Yksi tärkeä yhteistyömuoto on elintarviketeollisuuden ja tuottajien perustama Eläinten terveys ETT ry, jonka tehtäviin kuuluu mm. tuotantoeläinten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen.

– Toimialan yritykset ovat luoneet vapaaehtoisia eläinten hyvinvointiin liittyviä käytäntöjä, jotka ylittävät lainsäädännön vaatimukset useissa kohdin. Esimerkiksi naudanlihan- ja maidontuotannon Naseva-järjestelmässä on lakitason ylittävää toimintaa maatilojen terveydenhuollossa, jäämä- ja tautihallinnassa sekä lihan ja maidon laatuasioissa.

Lisätietoja:

Lihakeskusliitto ry

toimitusjohtaja Mari Hannuksela, puh. 040 515 1379, email mari.hannuksela@lihakeskusliitto.fi

tiedottaja Ninnu Perälä, puh 045 1311032, email ninnu.perala@lihakeskusliitto.fi

Juttuarkisto