Mediainformation

Lihalehti är köttbranschens egen tidning, och den distribueras till läsare i hela landet även tack vare försäljning i dagligvaruhandeln. Tidningen ges ut av Finska köttbranschens förbund och utges av LKL-Kustannus Oy som ägs av inte bara Finska köttbranschens förbund utan även andra organisationer och företag inom samma bransch.

Årligen utkommer tidningen Lihalehti med åtta nummer, vars sammanlagda antal sidor uppgår till omkring fyrahundrafemtio. Lihalehti har en utgåva på ca 3 150 tidningar i medeltal och en läsekrets på uppskattningsvis 13 000 personer (Taloustutkimus 2006).

© Copyright - Liha ja ruoka