Lihalehti når dem som jobbar inom den finska köttbranschen

Lihalehti är köttbranschens egen tidning som bevakar landets hela köttkedja och branschens alla verksamhetsområden. Tidningen erbjuder sina läsare relevant information om aktuella teman; här kan du läsa om både branschens händelser och verksamma aktörer. Det här är den finska köttbranschens absolut främsta media och tidningen uppskattas både nationellt och internationellt.

En annons i Lihalehti når hela den finska köttbranschen. I samband med varje nummer av Lihalehti finns det en möjlighet att annonsera, antingen i servicekatalogen eller på bestämda sidor i själva tidningen. En reklam på ett helt uppslag väcker stort intresse hos våra läsare. Är du intresserad av att annonsera i Lihalehti ber vi dig kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Lihalehti fungerar även som köttbranschens organisations- och kundtidning för affärer och professionella kök. Finska Köttbranschens förbund är tidningens huvudsakliga ägare.

Beställningar och annonsförsäljning Ninnu Perälä, skicka mig ett mail.

Redaktionella ärenden Ninnu Perälä, skicka mig ett mail.

© Copyright - Lihalehti