Suurimmat lihayritykset

Liha ja ruoka 2-2022 Teksti Mari Hannuksela Kuva Shutterstock

Lihantuotanto on suomalaisen elintarviketeollisuuden suurin toimiala, joka työllistää suoraan tai välillisesti kymmeniätuhansia suomalaisia. Suurimmat lihayritykset ovat Atria, HKScan ja Snellman. Suurimpien yritysten listalla on useita muutoksia muun muassa yrityskaupoista johtuen.

Suomen lihaomavaraisuus on noin 90 prosenttia, ja kulutuksen kotimaisuusaste noin 80 prosenttia. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisesta täällä syödystä lihakilosta noin 800 grammaa on tuotettu Suomessa.

Vuoden 2021 ennakkotietojen mukaan lihan kokonaiskulutus on ollut edellisvuoden tasolla. Tammi-joulukuussa siipikarjanlihan kulutus kasvoi 4 % verrattuna vuoden takaiseen aikaan. Naudanlihan kulutus laski
1 % ja sianlihan 3 %. Karitsanlihan käyttö väheni -6 % verrattuna vuoden takaiseen ajankohtaan.

Tärkeimmät Suomessa käytettävät lihalajit olivat vuoden 2021 ennakkotiedon mukaan sianliha (noin 38 prosenttia), siipikarjan liha (37 prosenttia) ja naudanliha (24 prosenttia). Lisäksi suomalaiset syövät poroa, riistaa sekä lampaan- ja karitsanlihaa sekä aivan pieniä määriä muun muassa kaniinin lihaa ja muita erikoislihoja.

Lihanhankinta ja teurastus on Suomessa hyvin keskittynyttä. Suurimmat sika- ja nautateurastajat ovat Atria Suomi Oy, HKScan Finland Oy ja Snellmanin Lihanjalostus Oy. Nämä kolme teurastavat lähes kaikki Suomen siat. Muita nautateurastajia ovat muun muassa Veljekset Rönkä Oy, Vainion Teurastamo Oy ja Liha-Hietanen Oy. Nämä kolme teurastavat myös merkittäviä määriä karitsaa. Suurimmat Siipikarjateurastajat ovat Atria Suomi Oy, HKScan Finland Oy ja Naapurin Maalaiskana Oy.

Teurastus ja lihanleikkaus

Koko lihaketjua säädellään hyvin tarkasti. Siten varmistetaan eläinten hyvinvointi ja kuluttajan turvallisuus. Suurin osa hankinnasta on sopimustuotantoa, jossa tuottaja ja teurastamo sopivat hyvinkin yksityiskohtaisesti tuotannon ehdoista.

Eläinten teurastus tapahtuu hyväksytyissä teurastamoissa. Eläinlääkäri tarkastaa eläimet elävinä. Myös kaikki ruhot tarkastetaan. Tuottajille maksetaan teuraseläimistä ruhopainon ja ruhon lihakkuuden perusteella. Ruhot jäähdytetään heti teurastuksen jälkeen. Ruhot voidaan myydä eteenpäin tai ne leikataan leikkaamossa. Liha leikataan tarpeen mukaan erilaisiksi arvopaloiksi, kuten fileiksi, paisteiksi, kinkuiksi ja lihalajitelmiksi. Leikatut lihat myydään eteenpäin tai ne pakataan kuluttajapakkauksiin tai jalostetaan edelleen lihavalmisteiksi tai valmisruuaksi.

Keskittynyt toimiala

Isojen teurastajien lisäksi merkittäviä lihanjalostajia (yli 10 miljoonan euron liikevaihto) on parikymmentä. Jalostajat käyttävät pääosin kotimaista raaka-ainetta, jonka he ostavat isoilta teurastajilta. Kaiken kaikkiaan lihaa jalostavia yrityksiä on Suomessa useita satoja.

Listalla on huomionarvoista se, että HKScan ja Atria omistavat yhdessä tai erikseen useita muita yrityksiä. HKScan omistaa 49 % Kivikylän Kotipalvaamosta ja Lihatukku Harri Tammisesta. Osakassopimuksen perusteella HKScanilla on määräysvalta ko. yhtiöissä.

Atria puolestaan omistaa enemmistön Well Beef – Kaivon Liha Oy:stä. Länsi-Kalkkuna Oy:n Atria ja HKScan omistavat puoliksi.

Landeli Group Oy:n sijoitus listalla on noussut sen seurauksena, että se on ostanut Lihajaloste Korpela Oy:n koko osakekannan ja yritykset ovat sulautuneet.

Lapin Liha Oy on erkaantunut Wildeasta omaksi yhtiökseen, samoin Poutun kasviproteiiniliiketoiminta. Muutos pienensi Poutun emoyhtiön liikevaihtoa. W.J. Dahlman on ostanut elintarviketukun Ahvenanmaalta.

Ammattikeittiöiden osuus merkittävä

Lihaa jalostavat yritykset käyttävät pääosin kotimaista raaka-ainetta mutta myös tuontilihaa. Tuontilihaa tulee sekä suoraan kauppaan ja ammattikeittiötukkuihin että lihanjalostajien käyttöön. Tuontilihaa koskevat tiukat laatuvaatimukset. Tuontilihan osuus on suurinta naudan- ja lampaanlihan osalta.

Liha ja lihajalosteet kulkevat teurastamoista, lihatukuista ja jalostamoista kuluttajan ulottuville joko päivittäistavarakaupan tai ammattikeittiöiden kautta. Päivittäistavarakaupassa suurimmat toimijat ovat S-ryhmä, K-ryhmä ja Lidl.

Ammattikeittiöiden osuus koko lihamarkkinasta on kasvanut nopeasti. Nykyisin arvioidaan, että jopa joka kolmas lihakilo syödään joko julkisen tai yksityisen ammattikeittiön valmistamana.

HUOM! Kilpailulain säädösten takia tarkkoja tietoja yritysten tuotantomääristä ja markkinaosuuksista yms. ei ole saatavilla. Siksi listat varmastikin sisältävät epätarkkuuksia.

Puuttuuko yrityksesi nimi listalta? Minkä virheen haluaisit oikaista? Ota yhteyttä:
mari.hannuksela@lihakeskusliitto.fi.

Lähteet:
Kantar TNS Agri Oy
Liha ja ruoka -lehden arkisto
Yritysten nettisivut

Suurimmat sikateurastamot

Sikojen teurastus on Suomessa erittäin keskittynyttä. Se on käytännössä kokonaan Atria Suomi Oy:n, HKScan Finland Oy:n ja Snellmanin Lihanjalostus Oy:n käsissä. Muutamilla sikatiloilla on omia tilateurastamoita.

Suurimmat siipikarjateurastamot

Broilerin ja kalkkunan teurastus on Suomessa erittäin keskittynyttä. Broilerin teurastus on käytännössä kokonaan Atria Suomi Oy:n, HKScan Finland Oy:n ja Naapurin Maalaiskana Oy:n käsissä. Kalkkunamarkkinoilla valtaa pitää HKScanin ja Atrian yhdessä omistama Länsi-Kalkkuna Oy.

Suurimmat nautateurastamot

Suomen suurimmat nautateurastajat ovat Atria Suomi Oy, HKScan Finland Oy ja Snellmanin Lihanjalostus Oy. Muita merkittäviä nautateurastamoita ovat Veljekset Rönkä Oy, Liha Hietanen Oy ja Vainion Teurastamo Oy. Suurin osa naudanlihasta tulee maitorotuisista naudoista.

Suurimmat lammasteurastamot

Karitsan ja lampaan teurastus on Suomessa pk-yritysten hoidossa. Isoimmat karitsan teurastajat ovat Veljekset Rönkä Oy, Liha Hietanen Oy, Vainion Teurastamo Oy ja W.J. Dahlman Ab. Karitsa ja lammas ovat sama eläin. Karitsaksi nimitetään alle vuoden ikäistä lammasta.

Suurimmat perinnepalvin valmistajat

Perinteinen palvisauna löytyy ainakin seuraavilta: Kivikylän Kotipalvaamo Oy, Landeli Goup Oy, Lihatukku Harri Tamminen Oy, Savuhovi Oy, Maatilan Lihakauppa Makuliha Oy, Veljekset Mattila Oy ja Palviliha Oy. Saunapalviyhdistys ry on hakenut perinteiselle saunapalvikinkulle EU-nimisuojaa.

Suurimmat kestomakkaran valmistajat

Merkittäviä kestomakkaran valmistajia ovat Huhtahyvät Oy, Lapin Liha Oy, Kotivara Oy, Atria Suomi Oy, HKScan Finland Oy ja Snellmanin Lihanjalostus Oy. Tarkoista markkinaosuuksista ja tuotantomääristä ei ole saatavissa tietoa. Kotivara on tässä tuoteryhmässä erittäin merkittävässä asemassa Ruotsin markkinoilla.