Tiedote 10.12. 2019

Suomen sikamarkkinat kriisissä

Pula sianlihasta uhkaa pieniä ja keskisuuria liha-alan yrittäjiä. Tilanne on kriittinen.

Kuluneen vuoden aikana sianlihan kysyntä ja maailmanmarkkinahinta on räjähtänyt johtuen Kiinan sikaruttotilanteesta. Tämä heijastelee etenkin Suomessa pieniin ja keskisuuriin sianlihaa käyttäviin liha-alan yrityksiin. Alan perhe- ja pk-yrityksiä edustavan Lihakeskusliitto ry:n mukaan tilanne on jo niin vakava, että yhtiöiden säilyminen hengissä on kriittisellä tasolla.

Sianlihan hinta EU-markkinoilla on vuoden aikana noussut 37,9 prosenttia (lähde: EU Meat Market Observatory, viikko 47). Suomessa on sianlihan alituotantotilanne (lähde: Kantar TNS Agri Oy).

Suomessa raju oligopolitilanne

Lihanhankinta ja teurastus on Suomessa erittäin keskittynyttä. Kolme suurinta yritystä teurastaa lähes kaikki siat. Pienet ja keskisuuret jalostajat ostavat kotimaisen raaka-aineen isoilta kilpailijoiltaan.

Suomessa on korkeat teollisuusraaka-ainehinnat ja erittäin heikko saatavuus. Äkilliset saatavuushäiriöt esimerkiksi  yhden päivän varoitusajalla ovat yleistyneet. Viime viikkoina Lihakeskusliittoon on kantautunut tietoja, joiden mukaan teurastamot eivät läheskään aina edes anna tarjousta tulevalle vuodelle vaan kehottavat suoraan turvautumaan tuontilihaan.

Kansainvälisessä lihamarkkinassa kysynnän ja hintojen nousu lisää tuotantoa. Suomessa näin ei ole tapahtunut, koska isot teurastajat eivät ole nostaneet tuottajahintoja (teurastamon tilitys alkutuottajalle). Lihakeskusliiton jäsenyrityksiä ihmetyttää, miksi Suomen tuottajahinnat eivät seuraa muiden EU-maiden hintakäyriä. Tällä hetkellä Suomessa on Pohjois-Euroopan alhaisimmat tuottajahinnat, mutta hintakuva ei toteudu teollisuuden raaka-aineeksi myytävässä lihassa. Kilpailulaki kieltää Lihakeskusliittoa keräämästä hintatilastoja. Yksittäisten erimerkkien mukaan suomalainen liharaaka-aine maksaa tällä hetkellä yli 40 prosenttia enemmän kuin EU-tuontiliha.

Esimerkki teollisuusraaka-ainehinnasta: Suomalainen porsaan ulkofilee 5,50€ / kg, alv 0%, Saksalainen porsaan ulkofilee 3,90€ / kg, alv 0%, perustuu hinnastoihin 04.11.19-31.12.19.

Lihakeskusliiton jäseniä ihmetyttää myös, miksi sianlihan pakkasvarastot ovat ennätyksellisen korkeat, vaikka lihasta on pulaa. Varastot ovat syyskuun lopussa olleet tasolla 6.000-9.000 tonnia, tänä vuonna varastojen määrä oli yli 13.000 tonnia (lähde: Luke, Kantar TNS Agri Oy).

Valtiovallan, kaupan ja kuluttajien reaktiot

Sianlihan vientiin on Suomessa panostettu voimakkaasti, ja se onkin kasvanut tammi-syyskuussa peräti 50 prosenttia: 32,8 milj. kilosta 49,8 miljoonaan kiloon (lähde: Tullitilastot). Tämä tarkoittaa sitä, että noin joka kymmenes lihakilo menee ulos Suomesta. Maaseudun Tulevaisuus -lehden mukaan (9.12.2019) sianlihan viennin odotetaan kasvavan nopeasti myös vuonna 2020.

Eräät kaupan toimijat ovat julkisuudessa kertoneet voimakkaasta painotuksesta kotimaiseen liharaaka-aineeseen. Lihakeskusliiton jäsenyritykset tekevät parhaansa sietämättömän vaikeassa raaka-ainetilanteessa. Kuluttajista karkeasti puolet hakee parasta hinta-laatusuhdetta eli ostaa itselleen sopivan tuotteen raaka-aineen alkuperästä välittämättä (lähde: Lihan kulutusta ohjaavat tekijät, Lihatiedotus ry/TNS).

Ennuste tulevasta

Kansainvälisen, riippumattoman Rabobank-analyysiyhtiön raportin mukaan tilanne sianlihamarkkinoilla tulee jatkumaan samansuuntaisena vielä vuonna 2020. Rabobankin ennusteen mukaan hintojen nousu jatkuu ja saatavuus vaikeutuu yhä. Hintojen nousu siirtyy myös muihin proteiinilähteisiin (lähde: Rabobank). Markkinahäiriön vuoksi hintojen kehitystä on ollut mahdotonta ennustaa voimassa oleville sekä tuleville kaupan hintajaksoille.

Suomen keskittynyt sianlihan hankinta- ja teurastustoiminta, ja sitä kautta olematon kotimaisen lihan saatavuus kilpailukykyiseen hintaan, vaikeuttavat pienten ja keskisuurten liha-alan yritysten pärjäämistä markkinassa. Tähän saatavuuteen oleellisesti vaikuttaa myös voimakkaasti kasvava sianlihan vienti Kiinaan. Samaan aikaan Suomessa edellytetään tiettyjen toimijoiden vaatimuksesta huoltovarmuuden ja omavaraisuuden nostoa Suomessa tuotettavalle lihalle ja lihavalmisteille.

Käytännössä tämä malli vääristää kilpailutilanteen Suomessa ja edesauttaa isompien tavarantoimittajien vielä vahvempaa keskittymistä keskusliikkeille ja vähentää pienten ja keskisuurten yritysten osuutta tarjottavien tuotteiden tarjoomassa. Tämä myös tarkoittaa pahimmillaan sitä, että iso osa perinteisistä tuotteista poistuu markkinasta ja paikallinen ruokaosaaminen näivettyy. Jotta nämä yhtiöt säilyvät vielä toimintakykyisinä, tuotteiden hinnoittelujaksojen pituuteen tulee kiinnittää erityistä huomioita ja poistaa liian pitkät hinnoittelujaksot, jotta hintoihin voidaan reagoida maailmanmarkkinahintaperusteisesti.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Mari Hannuksela, Lihakeskusliitto ry, puh. 040 515 1379, mari.hannuksela@lihakeskusliitto.fi