Pk-yritysten tuotteet kiinnostavat lihaostoksilla

Liha ja ruoka 1 / 2022, Mari Hannuksela

Pk-yritysten tuotteet kiinnostavat suomalaisia lihaostoksilla.  Pk-yritysten tuotteita suosii lihaostoksilla 77 prosenttia kuluttajista, pääasiassa luotettavuuden ja työllisyyden takia.

Lihakeskusliitto teetti jo neljännen kerran kuluttajakyselyn, jonka aiheena oli pk-yritysten tärkeys ja suosiminen lihaostoksilla. Tulokset ovat olleet vuodesta toiseen hyvin samansuuntaisia.
Liiton nyt teettämässä kuluttajakyselyssä 84 prosenttia vastaajista piti erittäin tai melko tärkeänä, että pienet ja keskisuuret lihanjalostusyritykset menestyvät Suomessa. Vuosina 2019 ja 2020 vastaavat luvut olivat 86 ja 83 prosenttia. 77 prosenttia vastaajista oli samaa tai melko samaa mieltä väittämästä ”Kun talouteeni ostetaan lihaa ja lihavalmisteita, suosimme mielellämme kotimaisten pienten ja keskisuurten yritysten valmistamia tuotteita” (79 ja 77 % vuosina 2019 ja 2020).

Näistä pk-yritysten tuotteita suosivista peräti 96 prosenttia kertoo tärkeimmäksi syyksi halun pitää alan työpaikat Suomessa. Toiseksi tärkeimmäksi syyksi nousi tänä vuonna luottamus kotimaisten pk-valmistajien osaamiseen (94 %). 93 prosenttia arvosti monipuolista lihavalmistevalikoimaa ruokakaupassa. Lisäksi vastaajat suosivat oman koti- ja mökkipaikkakunnan yrityksiä (86 %), sitä että yrityksellä on kasvot ja tarina (88 %), ja vastaajia myös kiehtoo kokeilla eri yritysten tuotteita (67 %).

Lihakeskusliitto ry edustaa liha- ja valmisruokateollisuuden perhe- ja pk-yrityksiä. Jäsenistöön kuuluu teurastamoita, lihatukkuja sekä lihanjalostamoita ja valmisruokayrityksiä. Lihakeskusliitto ry:n puheenjohtaja Pasi Lainto tunnustaa, että tulokset yllättivät positiivisesti.

− Pk-yritysten suosiminen on ollut hyvin vahvaa vuodesta toiseen. On mielestäni merkittävää ja hieno asia, että kuluttajat arvostavat alan yritysten luotettavuutta ja työllisyysvaikutuksia. Nimenomaan pienet ja keskisuuret elintarvikealan yritykset ovat merkittäviä työllistäjiä koko Suomessa.

Lihakeskusliitto mukaan Suomalaisen Työn Liittoon

Lihakeskusliitto ry on hyväksytty joulukuussa Suomalaisen Työn Liiton jäseneksi. Liitto kannustaa jäseniään käyttämään mahdollisuuksien mukaan Suomalaisen Työn Liiton Avainlippu-tunnusta ja myös Ruokatieto Yhdistys ry:n hallinnoimaa Hyvää Suomesta -alkuperämerkkiä.

Jäsenyys Suomalaisen Työn Liitossa oli Lihakeskusliitolle looginen askel.

– Vuodesta toiseen suomalainen työ ja osaaminen ovat ykkösenä pk-yritysten asiakkaiden kantoja luotaavassa tutkimuksessamme, Lihakeskusliiton Pasi Lainto perustelee ja muistuttaa, että elintarviketeollisuus on Suomen suurimpia teollisuudenaloja. Ala on suurin kulutustavaroiden valmistaja ja neljänneksi suurin teollisuudenala maassamme.

Lue myös: Peuranliha on todellista lähiruokaa