Pienteurastamon sivutuoteopas on uusittu

Juuri julkaistu opas antaa ajankohtaista tietoa pienteurastamon sivutuotteiden hyödyntämisestä ja hävittämisestä. Se on toiminnan kehittämisen apuväline erityisesti alan pienyrityksille ja niiden yhteistyökumppaneille.

Opas selkeyttää pienteurastustoimintaan liittyvien sivutuotesäädösten soveltamista käytäntöön.

Tavoitteena on sekä tukea alan pienyrityksiä toiminnan kehittämisessä että antaa pienteurastamojen kanssa yhteistyötä tekeville tahoille, kuten elintarvike- ja ympäristölainsäädännön viranomaisille ja muille asiantuntijoille, ajantasainen tieto pienteurastamojen toimintaan liittyvästä sivutuotelainsäädännöstä.

Suomessa toimii noin 50 pienteurastamoa. Pienteurastamoja, jotka teurastavat sikoja, nautoja ja/tai lampaita, on noin 40. Siipikarjan pienteurastamoita on noin 10. Evira ylläpitää rekisteriä hyväksytyistä liha-alan laitoksista ja rekisteri löytyy osoitteesta http://www.evira.fi/portal/52983

Opas on toteutettu yhteistyössä MMM:n, Eviran ja LUKE:n asiantuntijoiden kanssa. Oppaassa on huomioitu 1.7.2015 voimaan tullut sivutuotelaki, joka korvasi aiemmat MMM:n asetukset sekä 5.8.2015 voimaan tulleet muutokset TSE-riskimaterialin määrittelyyn.

Opas on julkaistu osana valtakunnallista lähiruoan koordinaatiohanketta – yhdessä tehden parempiin tuloksiin. Se ilmestyy verkkojulkaisuna www.aitojamakuja.fi – materiaalit – oppaat.

Juttuarkisto

Juttuarkisto

© Copyright - Liha ja ruoka