Tiedote 4.7.2017

Saunapalvin pelastusoperaatio etenee – pysyvää poikkeuslupaa haettu

Suomi haki perjantaina 30.6.2017 EU:n komissiolta pysyvää poikkeuslupaa PAH-pitoisuuksien enimmäismäärille. Poikkeuslupaa haettiin Lihakeskusliiton ja MTK:n aloitteesta. Virallisen hakemuksen teki Maa- ja metsätalousministeriö.
Hakemuksen valmisteluvaiheessa pohdittiin erityisesti sitä, otetaanko kaloja mukaan poikkeukseen ja jos otetaan, mitkä kalat pitäisi sisältyä poikkeuksen. Lisäksi keskusteltiin poikkeukseen sisällytettävästä savustuksen määritelmästä. Kaloista hakemukseen on otettu nyt mukaan pienet kalat, joiden on todettu olevan ongelmallisempia PAH-pitoisuuksien suhteen.

Savustusmenetelmistä hakemukseen määritettiin suora lämminsavustus puulla tai muulla kasviperäisellä aineella. Hakemus vastaa tältä osin Ruotsin hakemusta. Hakemuksessa on mainittu, että perinteiseksi savustukseksi voidaan katsoa myös epäsuora savustus sekä kylmäsavustus, mutta näissä menetelmissä PAH-yhdisteiden hallinta on helpompaa ja tästä syystä niitä ei sisällytetä poikkeukseen.

Hakemus käsitellään komissiossa syksyn aikana, johon asti aiempi määräaikainen poikkeus on voimassa. Poikkeuksen saaville tuotteille PAH-yhdisteiden enimmäismäärät tulisivat olemaan 5 ug/kg B(a)P ja 35 ug/kg PAH4. Näitä tuotteita saa myydä vain kansallisesti.

Seuraavaksi pohditaan, miten nämä poikkeuksen saavat tuotteet merkitään. Kuluttajan on pystyttävä nämä tuotteet muista tuotteista erottamaan.

Muille savustetuille tuotteille enimmäismäärät ovat pääasiassa 2 ug/kg B(a)P ja 12 ug/kg PAH4. Samoin nämä raja-arvot pätisivät poikkeuksen määritelmän alle meneville tuotteille, joita halutaan viedä Suomen rajojen ulkopuolelle.

Lisätiedot: Lihakeskusliitto ry toimitusjohtaja Mari Hannuksela 040-5151379 / MTK Anni-Mari Syväniemi 050 511 8909

Juttuarkisto

© Copyright - Liha ja ruoka