Tiedote, Lihakeskusliitto, MTK 7.3.2017

Suomi valmistautuu tekemään hakemuksen komissiolle

Saunapalvin pelastusoperaatio etenee

Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt Euroopan komissioon ennakkotiedon, että Suomi tulee hakemaan perinteiselle saunapalville pysyvää poikkeusta PAH-rajoihin. Edellytyksenä on, että teollisuus toimittaa 10 suurimman perinnepalvarin PAH-analyysitulokset viimeisten kolmen vuoden ajalta. Lihakeskusliitto koordinoi tiedonkeruuta.

Perinteisen suomalaisen saunapalvikinkun ja muiden maistuvien perinnepalvituotteiden valmistus uhkaa loppua syksyllä. Syynä ovat kiristyneet EU-säädökset. Lihakeskusliitto ja MTK aloittivat alkuvuodesta yhteisen pelastusoperaation, joka on nyt saanut suotuisan käänteen. Maa- ja metsätalousministeriössä pidetyssä neuvottelussa saatiin sovituksi, että Suomi hakee perinteiselle saunapalville pysyvää poikkeusta PAH-pitoisuusrajoihin.

Mitä perinteinen saunapalvaus on?

Ehkä paras määritelmä perinteiselle saunapalvaukselle löytyy Saunapalviyhdistys ry:n tekemästä saunapalvin nimisuojahakemuksesta. Parhaillaan viranomaiskäsittelyssä oleva hakemus koskee nimenomaan valmistusmenetelmää. Saunapalvikinkku on määritelmän mukaan ”savustettu leppäpuulla savusaunassa suorasavustusmenetelmällä”. Vähintään 12 tunnin kypsytysaika antaa tuotteille luonteenomaisen maun ja rakenteen.

Teollisuus on muokannut prosessejaan

Ongelmana saunapalvissa ovat terveydelle haitalliset PAH-yhdisteet. Liiallisina määrinä nämä PAH-yhdisteet ovat terveydelle haitallisia, ja siksi säädöksiä on lähdetty kiristämään EU-tasolla.

PAH-yhdisteiden raja-arvoissa viimeisimmän kiristyksen siirtymäaika on loppumassa syyskuussa. Teollisuus on tehnyt paljon toimenpiteitä sekä itse että viranomaisten kanssa PAH-pitoisuuksien alentamiseksi tuotantoprosessissa. Myös Lihakeskusliitto on mm. tuottanut artikkeleita Lihalehteen ja järjestänyt savustuskoulutusta.

Ikävä kyllä perinteiset savustusmenetelmät eivät taivu uusiin raja-arvoihin. Saunapalviyrittäjät pystyvät kyllä valmistamaan raja-arvoihin mahtuvia tuotteita, mutta valmistusprosessia pitää muuttaa niin paljon, ettei kysymyksessä ole enää sama perinteinen tuote. Tuotteiden maku, tuoksu ja rakenne muuttuvat ratkaisevasti.

 Maaseudun työpaikat vaarassa

MTK:n ruokakulttuuriasiamies Anni-Mari Syväniemi pelkää, että perinnepalvauksen loppuminen iskisi lujasti maaseudulla toimiviin liha-alan pk-yrityksiin. Monet pienemmät palvaamot toimivat maatilojen sivuelinkeinona.

  • Tämä kiinnostaa siksi myös MTK:ta ja olemmekin tyytyväisiä yhteistyöstä Lihakeskusliiton kanssa. Suomen noin 300 lihanjalostajasta juuri maamme noin 100 perinnepalvaria ovat niitä, jotka työllistävät maaseudun haja-asutusalueilla, Syväniemi laskee.
  • Saunapalvissa on kyse artesaanituotteesta, jolla on valtava kulttuurinen ja gastronominen arvo osana suomalaista ruokakulttuuria. Suomen 100-vuotisjuhlavuotena olisi kansallinen häpeä luopua saunapalvista. Annetaan siis lahja Suomelle, ja varmistetaan saunapalvin valmistus jatkossakin.

Vaatimattomat kulutusmäärät

Lihatiedotuksen tilastojen mukaan täyslihaleikkeleitä kulutetaan Suomessa vain 4,6 kiloa henkeä kohti vuodessa.

Tästä määrästä valtaosa on ihan muuta tavaraa kuin perinnepalvia. Isot lihatalot ja suurin osa pk-yrityksistäkin käyttää muita savustusmenetelmiä. MTK:n ja Lihakeskusliiton mielestä kuluttajan turvallisuus tuskin vaarantuu pysyvän poikkeuksen takia. Syötävät määrät ovat ehkä vain joitakin satoja grammoja henkeä kohti vuodessa.

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

MMM lupasi hakea komissiolta pysyvää poikkeusta. Ehtona kuitenkin on, että teollisuus toimittaa 10 suurimman perinnepalvarin PAH-analyysitulokset viimeisten kolmen vuoden ajalta.

Lihakeskusliitto lupasi MMM:lle koordinoida teollisuuden analyysitulosten keruuta. Aikaa on maaliskuu. Merkittäviä perinnepalvareita pyydetään ottamaan yhteyttä Lihakeskusliittoon. Analyysitulokset pidetään luottamuksellisina, eikä ministeriöön toimitettavasta koosteesta pysty erottamaan yksittäisten yritysten tuloksia.

Jatkossa pohditaan, olisiko syytä hakea ministeriöltä projektirahaa alan koulutukseen ja prosessien kehittämiseen.

Lisätietoja:

Syväniemi Anni-Mari, MTK ry, 050 511 8909
Hannuksela Mari, Lihakeskusliitto ry, 040 515 1379

Juttuarkisto

© Copyright - Liha ja ruoka