Kuvassa Luken tutkimusprofessori Sami Myyrä ja Maa- ja metsätalousministeriön ruokaosaston osastopäällikkö Minna-Mari Kaila vastaamassa yleisön kysymyksiin markkinamarginaaleista.

Markkinamarginaaleilla konkretiaa riskienhallintaan

Markkinamarginaalit ovat uudenlaisia hintariskien kuvaajia, joiden avulla voidaan tarkastella maataloustuotteiden ja tuotantopanosten hintojen vaihtelun vaikutuksia tuottajalle. Marginaalit seuraavat nopeasti markkinoiden muutosta ja siten palvelevat sekä maatalouspolitiikan tekoa että yleistä keskustelua.

Tällä hetkellä erityisesti sika- ja siipikarjatalouden tuottajat ovat alttiina voimakkaille tuote- ja panoshintojen vaihteluille eli hintariskeille. Niiden hallinta on erityisen tärkeää, kun pohditaan suuria investointeja ja koko toimialan tulevaisuutta. Riskienhallintaan liittyviä politiikkatoimenpiteitä ei voida tehokkaasti toteuttaa ilman markkinamarginaalien kaltaisia indeksejä. Alkuvaiheen tavoitteena on tehdä mahdolliseksi sika- ja siipikarjatalouden tukijärjestelmien kehittäminen.

Maailmalla markkinamarginaalit ovat jo vakiinnuttaneet paikkansa, esimerkiksi Yhdysvalloissa maatalouden tukijärjestelmä toimii satovahinkovakuutuksien ja marginaalivakuutusten kautta.

    • Markkinamarginaalit voivat toimia myös Suomessa uusien riskienhallintamenetelmien, kuten vakuutustuotteiden tai tulontasausvälineiden, kehittämisen apuvälineenä, kertoo tutkimusprofessori Sami Myyrä

Lue lisää www.luke.fi/markkinamarginaalit

Juttuarkisto

© Copyright - Lihalehti