lyhennelmä lausunnosta 8.1.2016 (Mari Hannuksela)

Lihakeskusliitto pitää vähäriskiseksi määriteltyä toimintaa huolestuttavana elintarviketeollisuuden kannalta. Liitto pelkää, että asetus asettaisi yritykset eriarvoiseen asemaan. Kuluttajalla on oikeus luottaa elintarvikkeiden asianmukaiseen tuotantoon, olivat ne peräisin minkäkokoisesta yrityksestä tahansa.

Alan toimijoiden jako vähäriskisiin ja muihin, liittyy paitsi yritysten tuotantomääriin, myös tuotannon muotoon. Omaa jalostusta voidaan asetusluonnoksessa pitää tietyin ehdoin vähäriskisenä, mutta jos raaka-ainetta myydään jalostettavaksi toiselle yritykselle, esimerkiksi teurastamoa ei voida enää pitää vähäriskisenä. Lihakeskusliitto pitää tätä merkittävänä epäkohtana, joka haittaa toimialan normaalia kehitystä ja yritysten välistä yhteistyötä. Erikoistuneet ja esimerkiksi alihankintayhteistyötä tekevät yritykset tuovat kustannustehokkuutta koko toimialalle. Vähäriskisyysasetus sulkisi pois tämän mahdollisuuden – jokaisen olisi investoitava itse.

Myös eläimistä saatavien elintarvikkeiden osalta asetusluonnos sallisi nylkemättömien hirvieläinten toimittamisen suoraan vähittäismyyntiin ilman laitostasoista toimintaa ja lihantarkastusta (metsästäjä / seurue 10 hirveä, 30 peuraa, 50 metsäkaurista / vuosi). Määrät ovat merkittäviä kun yhden hirven teurasruhon paino on jo n. 160 – 170 kiloa. Riistateurastamon rakentamiskustannukset ovat useita satoja tuhansia euroja, ja niissä käsitellyt eläimet käyvät läpi tiukat tarkastukset. Samaan aikaan toinen yrittäjä voi myydä tarkastamatonta lihaa vaikka suoraan auton lavalta. Kuka kantaa vastuun tarkastamattomasta tuotteesta?

Siipikarjan teurastuksessa vähäriskisen toiminnan piiriin pääsisi yritys, jossa teurastusmäärät ovat jopa 60 000 lintua vuosittain. Määrää ei voi pitää pienimuotoiselle toiminnalle luonteenomaisena.

Valvonta- ja lihantarkastusmaksujen arvioidaan vähentyvän 60 prosenttia niissä pienimuotoisissa siipikarjateurastamoissa, joiden on mahdollista siirtyä toimimaan elintarvikehuoneistoina. Muistiossa arvioidaan, että kuntatasolla valvonnan lisätarve olisi jopa 5 henkilötyövuotta. Lihakeskusliitto pelkää, että tämä hintojen alennus ja henkilöstön lisätarve katetaan vähäriskisyyden rajan ylittävien yritysten maksunkorotuksilla.

Juttuarkisto

© Copyright - Lihalehti