Lihakeskusliitto kommentoi alan sopimusrakenteita: Tilanne raaka-ainemarkkinassa entisestään vaikeutunut

Tiedote 17.6.2020, Mari Hannuksela

Lihakeskusliitto ry seuraa huolestuneena viime päivien uutisointia maatalousyrittäjien ja teurastamoteollisuuden välisistä sopimussuhteista. Liitto huomauttaa, että keskustelun taustalla on erittäin keskittynyt markkina.

− Suomen lihamarkkinassa on raju oligopolitilanne, joka asettaa niin maataloustuottajat kuin pienet ja keskisuuret lihanjalostajatkin vaikeaan asemaan. Kolme suurinta yritystä teurastaa maamme lähes kaikki siat ja broilerit. Pieniä ja keskisuuria lihanjalostajia on noin 400, ja nämä pienet ja keskisuuret yritykset ostavat kotimaisen raaka-aineen isoilta kilpailijoiltaan, Lihakeskusliiton toimitusjohtaja Mari Hannuksela selostaa teurastustilastoja.

Suomen lihaomavaraisuus on keskimäärin 90 prosenttia. Liha- ja valmisruokateollisuuden perhe- ja pk-yrityksiä edustavan Lihakeskusliitto ry:n jäsenet ovat lihanjalostamoita, valmisruokayrityksiä sekä lähinnä nautaan, karitsaan ja erikoislintuihin keskittyneitä teurastamoja. Jäsenet viestivät jatkuvasti liitolleen, että kotimaisen liharaaka-aineen hinta on myös oleellisesti, jopa 60 prosenttia, korkeampi kuin muun EU:n hintataso.

− Hintaerojen repeäminen kertoo siitä, että meillä Suomessa on erittäin heikko sianliharaaka-aineen saatavuus. Sianlihan vientiin on Suomessa panostettu voimakkaasti. Vienti on tuoreen tammi-maaliskuun tilaston mukaan lähes 10 miljoonaa kiloa eli vuositasolla 40 miljoonaa kiloa. Kasvua viime vuoteen on yli 30 prosenttia, Hannuksela laskee.

Kansainvälisessä lihamarkkinassa kysynnän nousu lisää tuotantoa. Suomessa näin ei ole juuri tapahtunut, sillä isot teurastajat eivät ole nostaneet tuottajahintoja (teurastamon tilitys alkutuottajalle). Suomessa maataloustuottajien saamat tuottajahinnat ovat pitkään olleet muihin maihin verrattuna alhaiset, vasta parin viime viikon aikana EU-hinnat ovat laskeneet samalle tasolle Suomen hintojen kanssa. Alhaisesta tuottajahinnasta huolimatta pk-yritysten isoille teurastamoille maksamat raaka-ainehinnat ovat kansainvälisesti vertaillen erittäin korkeat. Lihakeskusliitto kysyy, kuka tilanteesta hyötyy ja miten alan markkinatilannetta voisi tervehdyttää?

Kaupan toimijat ovat julkisuudessa kertoneet voimakkaasta painotuksesta kotimaiseen liharaaka-aineeseen. Kilpailutilanne kuitenkin vähentää pienten ja keskisuurten yritysten osuutta tarjottavien tuotteiden tarjoomassa.

− Teettämiemme tutkimusten mukaan kuluttajat suosivat pk-yritysten tuotteita erityisesti työllisyyden mutta myös monipuolisen valikoiman ja paikallisuuden takia. Olisi koko Suomen tappio, jos monipuolinen paikallinen ruokaosaaminen näivettyy vinoutuneen kilpailutilanteen takia.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Mari Hannuksela, Lihakeskusliitto ry, puh. 040 515 1379, mari.hannuksela@lihakeskusliitto.fi