Tiedote, 26.3 Lihakeskusliitto ry 

Lihakeskusliiton kanta lihaveroon

Lihaketju tuottaa hyvinvointia

Lihateollisuus on elintarviketeollisuuden suurin toimiala. Lihaketju alkutuotannosta teollisuuden kautta kauppaan, ammattikeittiöihin ja koteihin saakka tuottaa hyvinvointia. Se tuottaa tuhansia suoria työpaikkoja ja moninkertaisesti lisää kerrannaisvaikutuksia. Se tuottaa yhteisöveroja ja vientituloja. Se tuottaa hyvää ravintorikasta ja proteiinipitoista ruokaa ja sitä kautta hyvää kansanterveyttä. Lihan kulutuksen rajoittaminen vaarantaisi erityisesti haavoittuvia kuluttajaryhmiä kuten lapset, kasvavat nuoret ja ikääntyvät.

Lihateollisuuden perhe- ja pk-yrityksiä edustava Lihakeskusliitto ry vaatii tasapuolista ja ennustettavaa verokohtelua kaikille elintarvikealan toimialoille. Tasapuolinen kohtelu on välttämätön edellytys sille, että lihateollisuus toimialana pystyy jatkamaan jo tehtyä hyvää työtä ja vastaamaan edelleen tulevaisuuden haasteisiin. Lihaketju on tehnyt ja tekee koko ajan isoja toimenpiteitä pysyäkseen vastuullisen kehityksen etunenässä. Tulevaisuuden tavoitteena on hiilineutraali lihaketju. Se on paitsi mahdollinen, myös todennäköinen. Lihateollisuudessa on jo tehty lukuisia toimenpiteitä ilmastonmuutoksen ja ympäristövaikutusten hillitsemiseksi. Näitä ovat esimerkiksi tuotannon energia- ja materiaalitehokkuuden parantaminen ja muovin vähentäminen.

Lihaketju on osa vihreää biotaloutta. Ilmastonmuutoksen myötä Suomella on iso potentiaali maailman ruokahuollossa. Tutkimustietoa mm. hiilinieluista tulee koko ajan lisää ja uusi tieto on jo mullistanut monia aiempia käsityksiä. Lihakeskusliitto vaatiikin, että poliittiset päätökset perustuvat faktoihin.

Lihankulutus on pysynyt vakaana. Suurin elinkeinoa uhkaava riski on kotimaisen liharaaka-aineen heikentynyt saatavuus. Lihakeskusliitto peräänkuuluttaa valtiolta toimia, joilla lihateollisuudet työpaikat saadaan pidettyä Suomessa.

Lihakeskusliiton hallituksen puheenjohtaja, Talman Luomu Oy:n toimitusjohtaja Peter Westerholm, puh. 040 826 7199, peter.westerholm@talmanluomu.fi

Lihakeskusliiton toimitusjohtaja Mari Hannuksela, puh. 040-5151379, mari.hannuksela@lihakeskusliitto.fi