Tiedote, 8.12.2020 / Lihakeskusliitto, Mari Hannuksela, kuva Shutterstock

Luotettavuus nousi työllisyyden edelle lihatuotteiden valintaperusteena

Kuluttajat suosivat pk-yrityksiä lihaostoksilla

Suomalaiset kuluttajat arvostavat liha-alan pk-yrityksiä. Pk-yritysten tuotteita suosii lihaostoksilla 79 prosenttia kuluttajista, pääasiassa luottavuuden ja työllisyyden takia. Raaka-ainetilanne hidastaa alan yritysten kasvua.

Lihakeskusliitto ry:n teettämässä kuluttajakyselyssä 86 prosenttia vastaajista piti erittäin tai melko tärkeänä, että pienet ja keskisuuret lihanjalostusyritykset menestyvät Suomessa. Vuonna 2019 vastaava luku oli 83 prosenttia. 79 prosenttia vastaajista oli samaa tai melko samaa mieltä väittämästä ”Kun talouteeni ostetaan lihaa ja lihavalmisteita, suosimme mielellämme kotimaisten pienten ja keskisuurten yritysten valmistamia tuotteita”. (77 % vuonna 2019).

Näistä pk-yritysten tuotteita suosivista peräti 97 prosenttia kertoo tärkeimmäksi syyksi luottamuksen kotimaisten pk-valmistajien osaamiseen. Osuus on noussut edellisvuodesta (92 % vuonna 2019). 95 prosenttia halusi olla mukana pitämässä liha-alan työpaikat Suomessa (92 % vuonna 2019). 91 prosenttia arvostaa monipuolista lihavalmistevalikoimaa ruokakaupassa (89 % vuonna 2019). Lisäksi vastaajat suosivat oman koti-/mökkipaikkakunnan yrityksiä (88 %) ja pitävät siitä, että yrityksellä on kasvot ja tarina (88 %). Vastaajia kiehtoo myös kokeilla eri yritysten tuotteita (70 %).

Lihakeskusliitto ry edustajaa liha- ja valmisruokateollisuuden perhe- ja pk-yrityksiä. Jäsenistöön kuuluu teurastamoita, lihatukkuja sekä lihanjalostamoita ja valmisruokayrityksiä. Lihakeskusliitto ry:n puheenjohtaja Pasi Lainto tunnustaa, että tulokset yllättivät positiivisesti.

− Pk-yritysten suosiminen on ollut hyvin vahvaa vuodesta toiseen. On mielestäni merkittävää ja hieno asia, että kuluttajat arvostavat alan yritysten luotettavuutta ja työllisyysvaikutuksia. Nimenomaan pienet ja keskisuuret elintarvikealan yritykset ovat merkittäviä työllistäjiä koko Suomessa.

 

Raaka-ainetilanne hidastaa kasvua

Lihakeskusliitto on tunnistanut mielipiteitä herättävät teemat: suomalainen liha, suomalainen työ ja tuontiliha. Alan perheyritykset painivat raaka-ainepulmien kanssa. Sianliha on tärkein raaka-aine. Sianhankinta ja teurastus on erittäin voimakkaasti keskittynyt kolmen yrityksen käsiin. Markkina toimii Suomessa eritahtisesti muiden EU-maiden kanssa.

Teollisuuden raaka-ainehinnat kotimaisesta lihasta ovat keskimäärin kymmeniä prosentteja korkeampia kuin tuontilihalla. Hinta määräytyy markkinatilanteen mukaan. Saatavuudessakin on ongelmia, varsinkin nyt kun sianlihan vienti on kasvanut yli 20 prosenttia viime vuodesta. Tuontiliha tasaa raaka-ainetilannetta silloin, kun se on kaupan ja ammattikeittiöasiakkaiden toiveen mukaista.

Suomalaisten työllistävien pk-yritysten on siis käytettävä tuontiraaka-ainetta välillä silloinkin, kun ne haluaisivat käyttää kotimaista. Kotimaisen lihan suosiminen on erityisesti pk-teurastajien etu. Markkinatilanne kuitenkin tekee kuviosta pk-yrityksille hankalan. Onneksi näkyy monia valonpilkahduksia näin koronankin keskellä. Kuluttajien luottamus on se tärkein asia, ja raaka-ainetilannetta korjataan monella rintamalla; pienemmät teurastamot nostavat päätään ja alan pk-yritysten keskinäinen yhteistyö tiivistyy.

Lihakeskusliiton jäsenistä teurastamoita on noin kolmasosa. Pienten ja keskisuurten teurastamoiden kasvua haittaa valtion perimät lihantarkastusmaksut, jotka kohdistuvat erityisen raskaasti pk-yrityksiin. Lihakeskusliitto on ajanut EU-valvonta-asetuksen mukaista eläinyksikkökohtaista maksua, joka olisi kilpailuneutraali.

− Kokonaisuutenakin nämä valtion perimät maksut ovat kiloa kohden noin kaksinkertaiset EU-tasoon verrattuna, Lainto huomauttaa. – Terve kilpailutilanne teurastamomarkkinassa edistäisi koko toimialan ja myös maataloustuottajien etua.

Lisätietoja:

Lihakeskusliitto ry:n puheenjohtaja Pasi Lainto, puh. 040 077 2156, pasi.lainto@savuhovi.fi

Lihakeskusliitto ry:n toimitusjohtaja Mari Hannuksela, puh. 040 515 1379, mari.hannuksela@lihakeskusliitto.fi

www.lihakeskusliitto.fi, Facebook Lihakeskusliitto

Lähde: Kantar TNS ”Pk-yritysten tärkeys ja suosiminen”. Lokakuun lopulla 2020 toteutetussa kyselyssä oli 1024 vastaajaa.