Tiedote, 5.10. / Lihakeskusliitto / Mari Hannuksela / kuva: Rodeo

Jäte ja muovi – yritysten kulut rajussa kasvussa

Rinki-maksut tulevat arvioiden mukaan vielä ainakin kolminkertaistumaan. Taustalla on EU-tason säädösmuutokset.

Lihalehti ja sen julkaisija Lihakeskusliitto seuraavat tarkasti muoviin, jätelainsäädäntöön ja muun muassa tuottajavastuumaksuihin liittyviä muutoksia. Suomessa eduskunta hyväksyi jätelain viime heinäkuussa. Lakiin liittyvät asetukset (asetus jätteestä ja asetus pakkausjätteestä) on tarkoitus saada voimaan kuluvan syksyn aikana.

EU:n tavoitteena on nostaa jätteen kierrätysastetta ja lisätä erilliskeräysvelvoitteita. Suomessa pakkausjätteen tuottajavastuujärjestelmää hoitaa Rinki-yhteisö (www.rinki.fi). Suurin osa pakkausjätteen keräyksen ja kierrätyksen kuluista peritään pakkausten valmistajilta ja pakkaavalta teollisuudelta. Vaatimusten kiristyessä Rinki-maksut tulevat arvioiden mukaan vielä ainakin kolminkertaistumaan.

Muutosten myötä yrityksille tuli pakollinen tuottajayhteisöön liittyminen, joka koskee yli miljoonan euron liikevaihtoa tekeviä yrityksiä, sekä uudelleenrekisteröinti. Liityttävä on 31.12. 2021 mennessä, ja uudelleenrekisteröinti tehtävä 30.6.2022 mennessä. Rinki valmistelee parhaillaan ohjeistuksia.

SUP-direktiivi vauhdilla voimaan

Myös EU:n pikavauhtia säätämä, ns. kertakäyttömuoveja koskeva SUP-direktiivi on tullut voimaan. SUP-direktiivin tarkoituksena on vähentää muoviroskan määrää ympäristössä sekä edistää kiertotaloutta ja yhtenäistää tuotesääntelyä EU:n sisämarkkinoilla.

Direktiivin soveltamisen kannalta keskeisiä määritelmiä ovat muovin ja kertakäyttöisen muovituotteen määritelmät. Niiden perustella määräytyy se, kuuluuko tuote direktiivin soveltamisalaan vai ei. Niitä koskeva komission ohjeistus (guidelines) on julkaistu toukokuussa 2021.

SUP-direktiivin implementoinnin myötä Suomessa tuottajavastuu ja Rinki-sopimus ilmeisesti tulevat pakolliseksi myös alle 1 M€ vaihtaville yrityksille.

Etämyynti tuottajavastuun piiriin

Etämyynti tulee tuottajavastuun piiriin kaikilla aloilla. Säädökset koskevat sekä suomalaisia että ulkomaisia yrityksiä. Suomessa säädökset ovat heti voimassa. Toimivalta on paikallisella viranomaisella, eli käytännössä maiden kesken toimimaan virka-apupyynnöillä. Osassa maita on voimassa siirtymäaikaa jopa 5.1.2023 saakka.

Kolmansista maista tulevat pakkaukset valvotaan ulkorajoilla, säädöspohja kuitenkin puuttuu toistaiseksi.

 

Mitä yksittäinen yritys voi tehdä?

  • Jätelaki-juttu ja yrityscase Lihalehdessä 5/2021
  • Rinki-maksut perustuvat pakkausmateriaaliin ja sen kilomäärään. Käytännössä vaihtoehtona on keventää pakkauksia tai tutkia pakkausten kierrätettävyyttä.
  • Tuottajavastuuiltapäivä Tampereella 4.11. www.tuottajayhteiso.fi