Lihalehti 7 / 2016, Mari Hannuksela

Latvasen kausi alkaa HKScanilla

HKScanin tuore konsernijohtaja aikoo kääntää yhtiön kansainväliseen, moderniin suuntaan. Vauhtia saadaan puhtaista raaka-aineista ja yhä vahvistuvasta kokkaustrendistä.

Jari Latvanen aloitti tehtävänsä HKScan Oyj:n toimitusjohtajana lokakuun viimeisenä päivänä. Kesä ja syksy on ollut konsernissa poikkeusaikaa, kun toimitusjohtajan tehtäviä on hoitanut varatoimitusjohtaja Aki Laiho. Nyt odotukset ovat korkealla sekä talon sisällä että sidosryhmissä, ja Latvaselta odotetaan räväkkää alkua.

Paluu ruoan pariin

52-vuotias Latvanen siirtyi HKScanille Stora Enso Oyj:stä. Latvanen on johtanut kuluttajapakkauskartonkeja valmistavaa Consumer Board -divisioonaa vuoden 2015 alusta alkaen ja toiminut Stora Enson johtoryhmän jäsenenä. Aiemmin hän on työskennellyt Findus Nordicin toimitusjohtajana, useissa johtotehtävissä Nestléllä sekä myynti- ja kaupallisena johtajana HK Ruokatalossa (nyk. HKScan Finland Oy) vuosina 1995–2000.

  • Palaan tavallaan ruoan pariin. Olen ollut 17 vuotta pois Suomesta ja pois Suomen päivittäistavarakaupasta, sanoo mm. Ruotsissa, Sveitsissä, Tanskassa ja Tsekeissä asunut Latvanen.

Hän omaksuu nyt pikavauhtia, mitä kuluttajapinnassa ja markkinassa liha-alalla tapahtuu.
Haastattelua tehdessä Latvanen ei ollut vielä varsinaisesti aloittanut HKScanilla, vaan itse asiassa työhuoneen nurkassa seisoi iso matkalaukku. Tuleva toimitusjohtaja oli samana aamuna palannut Kiinasta lopettelemasta aikaisempia töitään.

HKScan ei ole mikään pikkupaja, vaan yksi johtavia pohjoismaisia lihaosaajia. Konsernin kotimarkkinat kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Vientiä on lähes 50 maahan. Vuonna 2015 HKScanin liikevaihto oli noin 1,9 miljardia euroa ja työntekijöitä noin 7 400.

Kannattavuus on ollut vaatimatonta. Millä näin iso laiva käännetään?

Laiva on Latvasen kohdalla hyvä termi, tai oikeastaan hän käyttää mielellään purjehtimiseen liittyvää sanastoa ja vertauksia.

  • Ei auta että pannaan linja pyörimään täysillä, jos kurssi on väärä. Kun suunta on selvillä, ovat tuulet ja aallokko taitavan purjehtijan apuna. Asiakas ja loppukuluttaja valitsevat, mitkä tuotteet sopivat parhaiten juuri heille. Haluan vahvistaa meidän vahvuuksiamme. Meidän omista lähtökohdista pitää pystyä luomaan nykypäivän kuluttajia houkuttavia tuotteita ja palveluita.

Systemaattista tarkastelua

Latvasen muistetaan entuudestaan hyvin systemaattisena ja paneutuvana johtajana. Valmistautuminen uuteen tehtävään on käsittänyt lukuisia keskusteluja paitsi HKScanin hallituksen ja johtoryhmän myös muiden avainhenkilöiden kanssa.

 • Tutustumisen yhteydessä olen pyytänyt tiimiläisiä kertomaan, mitkä ovat heidän kolme tärkeintä odotustaan minulle. Näitä kolmen kohdan listoja on kertynyt jo yli 60 kappaletta, Latvanen selostaa innostuneena.

Odotusten kartoittamisen lisäksi tiimissä etsitään yhdessä HKScanin vahvuuksia, heikkouksia, uhkia ja erityisesti mahdollisuuksia. Talon sisältäpäin rakennettu, aito SWOT alkaa hahmottua selkeästi.

 • Samat keskustelut on käynnistetty myös asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa ja työ jatkuu loppuvuoden aikana, Latvanen täsmentää.

Hän kertoo myös, että hän on osallistunut aina aktiivisesti ruoan ympärillä käytyyn keskusteluun ja olleensa pitkään mm. Ruotsin elintarviketeollisuusliiton hallituksessa. Latvanen kertoo odottavansa innolla, että pääsee näkemään miten asiat täällä Suomessa on hoidettu, ja miten niitä voisi ehkä kehittää.

Globaali markkina
Jari Latvasen ajattelussa kansainvälisyys ja ajatus yhdestä yhtenäisestä yhtiöstä ovat tärkeällä sijalla. Hän haluaa johtaa nimenomaan kokonaisuutta, eikä yksittäisiä yhtiöitä.

  • Itse asiassa tämä on todella globaalia liiketoimintaa. Suomessa ajattelu tuntuu olevan välillä aika kapeaa. Vaikka yhtiö on listautunut Suomessa, olisi muistettava että esim. naapurimaa Ruotsi on 10 miljoonan kuluttajan markkina, siis lähes kaksinkertainen Suomeen verrattuna.

Suomen lihasektorilla on Latvasen mukaan paljon opittavaa Ruotsista.

  • Ruotsalaiset aina joutuneet kilpailemaan. Tarjooman ja siihen liittyvä tarinan täytyy olla relevantti siinä markkinassa missä toimii. Meidän yhteisiä vahvuuksia ovat mm. kiertotalous, terveystrendi, puhtaat raaka-aineet ja kiistaton pohjoismainen huippuosaaminen.

Latvanen on huolissaan siitä, miten ala pystyy säilyttämään vetovoimansa. Hän istuu näköalapaikoilla mm. Suomen mentoreiden hallituksessa.

  • Metsäteollisuus on monen nuoren osaajan mielestä paljon kiinnostavampaa kuin ruokabisnes. Meidän pitää osata kertoa omista vahvuuksista, konkarimentori haastaa.
  • Meidän pitää nähdä maailma kotimarkkinana, painottaa edellisessä tehtävässään joka kuukausi viikon Kiinassa viettänyt Latvanen. Globalisaatio on fakta.

Kohti kirkkaampaa identiteettiä

Mitkä ovat Latvasen alkuvaiheen toimenpiteet?

  • Aivan ensimmäisenä kirkastetaan oma identiteetti ja tavoiterooli osana elintarvikealaa. Puhtaus sekä tekemisessä että raaka-aineissa on ehdottomasti yksi HKScanin vahvuuksia.

Tavoiteroolin asettamisen jälkeen tarkastellaan oma tarjoomaa, valikoimaa. Mikä ollaan ja mitä ei olla. HKScanin portfoliossa on Latvasen mukaan tärkeää ainakin aitous ja trendikkyys. Tarkastelu tuo mukanaan sen, että osa nykyisistä tuotteista tai tuoteryhmistä saattaa olla lakkautuslistalla ja tekee tilaa uudelle.

  • Kolmas, tärkein askel on tarkistaa yhdessä yhteistyökumppaneiden (kaupan) kanssa, ollaanko oikealla tiellä.

Millaisena Latvanen toivoo asiakkaiden näkevän uudistuvan HKScanin?

  • Aitona, trendikkäänä, avoimena, läpinäkyvänä, verkostoituneena, Latvanen luettelee.
  • Ruoka on trendikkäämpää kuin ikinä. Miksi me suomalaiset ollaan menetetty meidän itsetunto?!? Kun uskomme itseemme, kehitämme ja kehitymme yhdessä, rakennamme maailmaa, jossa syödään paremmin ja myös voidaan paremmin.

Jari Latvasen johtamisteesit

  1. Asiakkaan etu on myös meidän etumme ja päinvastoin
  1. Tuotetaan kuluttajalle iloisia yllätyksiä, tuotteiden pitää olla kiehtovia
  1. Mukaan kasvaviin kategorioihin
  1. Löydetään omat ylivoimatekijät
  1. Tekeminen lähtee ihmisistä. Selkiytetään roolit ja rakennetaan motivoituneet tiimit osaavista ja innostuneista ihmisistä. Vapautetaan organisaation hyödyntämätön potentiaali!

kuva HKScan

Juttuarkisto

© Copyright - Lihalehti