Lihakeskusliitto jäsenten asialla

Liha-ala on elintarviketeollisuuden suurin toimiala

Liha-ala työllistää neljänneksen
elintarvikealan työvoimasta

Lihakeskusliitto liha-alan yrittäjien asialla jo 85 vuoden ajan

Lihakeskusliitto perustettiin vuonna 1935 edustamaan suomalaista perheyrityspohjaista liha-alaa. Suurin osa jäsenistöstä toimii lihanjalostajina, mutta jäsenistöön kuuluu myös teurastamoita sekä alan vienti- ja tuontiyrityksiä. Koko Suomen kattavan jäsenistön yhteenlaskettu liikevaihto on noin 600 miljoonaa euroa, ja jäsenyritykset ovat merkittäviä työllistäjiä sekä paikallisesti että valtakunnallisesti.  Jäsenyritykset ovat kooltaan yhden henkilön mikroyrityksiä sekä alan suurimpia perheyrityksiä.

Lihakeskusliitto kohtaa jäsenyritystensä kanssa alan arkipäivän haasteita ja toimii jäsenistön viestinviejänä virkamiehiin, poliittisiin päättäjiin ja muihin sidosryhmiin päin. Lihakeskusliitto haluaa erityisesti huolehtia alan teollisuuden kilpailukyvystä sekä alan pelisäännöistä.  Uutisoimme jäsentemme kuulumisia Lihalehdessä.

Liha-ala on elintarviketeollisuuden suurin toimiala. Alalla toimii lähes 300 yritystä, joista 20 tuottaa yli 90 % tuotannon bruttoarvosta. Lihateollisuuden yrityksissä (sis. teurastamot) työskentelee lähes 8 000 työntekijää ja toimihenkilöä. Lihatuotteiden kysyntä on pysynyt melko vakaana. 95 prosenttia suomalaisista syö lihaa ja n. 40 % syö sitä päivittäin. Yhteensä suomalaiset syövät lihaa n. 79,8 kg / vuosi / henkilö.

 

Ajankohtaista

Tapahtumia

Näin grillaat parhaan burgerin.
© Copyright - Lihalehti