Lihakeskusliitto jäsenten asialla

Liha-ala on elintarviketeollisuuden suurin toimiala

Liha-ala työllistää neljänneksen
elintarvikealan työvoimasta

Hallitus

Vuoden 2023 hallitus

Puheenjohtaja
Pasi Lainto
Savuhovi Oy
Varsinainen jäsenVarajäsen
Janno Paju
Pouttu Oy
Teija Rutanen
Pouttu Oy
Niko Saarela (varapuheenjohtaja)
Wursti Oy
Jyrki Saarela
Wursti Oy
Juha Rönkä
Veljekset Rönkä Oy
Veikko Oljakka
Veljekset Rönkä Oy
Juha Haroma
Helsingin Lihakauppiasyhdistys ry
Matti Granlund
Helsingin Lihakauppiasyhdistys ry
Mika Lindfors
Lagerblad Foods Oy
Gustaf Salmelin
PNM Holding Oy
Jari Kortelainen
Landeli Group Oy
Ville Ruuda
Palviliha Oy
Gustav Granholm
Ab Korv-Görans Kebab Oy
Evert Granholm
Ab Korv-Görans Kebab Oy
Kristian Tapola
Tapola Oy
Otto Kaarle
Liha Hietanen Oy
© Copyright - Lihakeskusliitto ry