Lihakeskusliitto jäsenten asialla

Liha-ala on elintarviketeollisuuden suurin toimiala

Liha-ala työllistää neljänneksen
elintarvikealan työvoimasta

Hallitus

Vuoden 2024 hallitus

Puheenjohtaja
Pasi Lainto
Savuhovi Oy
Varsinainen jäsenVarajäsen
Niko Saarela
Wursti Oy
Jyrki Saarela
Wursti Oy
Juha Rönkä
Veljekset Rönkä Oy
Veikko Oljakka
Veljekset Rönkä Oy
Juha Haroma
Helsingin Lihakauppiasyhdistys ry
Matti Granlund
Helsingin Lihakauppiasyhdistys ry
Mika Lindfors
Lagerblad Foods Oy
Miika Salonen
Lagerblad Foods Oy
Ville Virkki
PNM Holding Oy
Minna Havukainen
PNM Holding Oy
Jari Kortelainen
Landeli Group Oy
Jussi Tommila
Landeli Group Oy
Ville Ruuda
Palviliha Oy
Rene Kuukkanen
Backbone Meat Co Oy Ltd
Gustav Granholm
Ab Korv-Görans Kebab Oy
Evert Granholm
Ab Korv-Görans Kebab Oy
Kristian Tapola
Tapola Oy
Linda Heinonen
Tapola Oy
Otto Kaarle
Liha Hietanen Oy
Tapani Tiitinen
Savuhovi Oy
© Copyright - Lihakeskusliitto ry