Elintarvikelakiehdotus on rauennut

Hallituksen kaatumisen ja maakuntauudistuksen epäonnistumisen johdosta myös elintarvikelakiehdotus on rauennut. MMM:n lainsäädäntöneuvos Anne Haikosen mukaan vasta sitten kun saadaan uusi hallitus kasaan ja tiedetään kuinka maakuntauudistukselle käy, pääsee myös elintarvikelain kokonaisuudistus uudelleen työstöön. Hallituksen esitys uudeksi elintarvikelaiksi oli tarkoitus saattaa voimaan keväällä 2020.

Nykyinen elintarvikelaki on vuodelta 2006. Lakia on säätämisen jälkeen muutettu lukuisia kertoja eikä se enää vastaa nykyisen toimintaympäristön tarpeita. Uuden elintarvikelain tavoitteena on vähentää lainsäädännöstä toimijoille ja valvontaviranomaisille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa kuitenkaan vaarantamatta elintarviketurvallisuutta. Muutoksella tavoitellaan myös selkeämpää sääntelykokonaisuutta. Lisäksi lakia päivitetään vastaamaan EU-lainsäädännön nykytilaa.