Peter Westerholm Lihakeskusliiton puheenjohtajaksi

Lihakeskusliitto ry:n puheenjohtajisto vaihtui vuodenvaihteessa. Uutena puheenjohtajana aloitti Talman Luomu Oy:n toimitusjohtaja Peter Westerholm ja varapuheenjohtajana Pouttu Oy:n toimitusjohtaja Mikko Karell.

Lihateollisuuden perhe- ja pk-yritysten edunvalvojana toimiva Lihakeskusliitto ry sai 1.1.2019 alkaen uuden puheenjohtajan. Uusi puheenjohtaja on Talman Luomu Oy:n toimitusjohtaja Peter Westerholm ja varapuheenjohtaja Pouttu Oy:n toimitusjohtaja Mikko Karell. Liiton pitkäaikainen puheenjohtaja, Lihajaloste Korpela Oy:n toimitusjohtaja Seppo Korpela jatkaa liiton hallituksen jäsenenä.

Lihakeskusliitto perustettiin vuonna 1935 yksityisen lihateollisuuden edunvalvojaksi. Nykyisin Lihakeskusliitto on Elintarviketeollisuusliiton yhteistyöliitto, ja se on erikoistunut perhe- ja pk-yritysten edunvalvontaan. Lihakeskusliiton jäsenyritykset ovat teurastamoja, tukkuliikkeitä ja lihanjalostajia. Vuoden 2019 alussa liitolla oli 29 jäsenyritystä. Jäsenmäärä on puolitoistakertaistunut kolmen viime vuoden aikana.

Lihakeskusliiton edunvalvonta on keskittynyt raaka-ainehuollon turvaamiseen, saunapalvin pelastusoperaatioon ja elintarvikelain kokonaisuudistukseen sekä teurastamoiden valvontamaksujen harmonointiin EU-asetuksen mukaisiksi.

Suomen lihanhankinta ja -teurastus on erittäin voimakkaasti keskittynyt kolmen yrityksen käsiin. Lihatuotannon kannattavuus on ollut heikkoa, tuotanto on alentunut ja Lihakeskusliiton jäsenillä on vaikeuksia saada hankittua kotimaista raaka-ainetta. Uusi puheenjohtajisto pitääkin tärkeimpänä tehtävänään edistää alan teollisuuden toimintamahdollisuuksia Suomessa.

  • Erityisesti raaka-ainetilanne on hyvin haastava. Suomen lihaomavaraisuus on enää 90 prosenttia, ja se laskee nopeasti. Teollisuuden työpaikkojen säilyminen edellyttää ennakkoluulottomia ratkaisuja sekä neutraalia suhtautumista myös tuontiraaka-aineen käyttöön.

Peter Westerholm ja Mikko Karell painottavat, että on välttämätöntä turvata kotimaisten pienten ja keskisuurten lihayhtiöiden kilpailukyky Suomessa. Niiden työllistämisvaikutus on merkittävä, ja paikallisuus korostuu.

  • Lihakeskusliiton jäsenteurastamoilla ja -jalostamoilla on myös merkittävä rooli maatalouden suoramyyntitoiminnan yhteistyökumppaneina.